Praktijk reglement

Uw eerste bezoek aan onze praktijk

Wij verzoeken  u vriendelijk tijdig aanwezig te zijn, opdat de voor u gereserveerde tijd optimaal kan worden benut. Annuleren of verzetten van uw afspraak is mogelijk, enkel telefonisch, tot uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak. Niet nagekomen of niet op tijd afgemelde afspraken zullen in rekening worden gebracht. Het komt regelmatig voor dat een email in de spam terecht komt, deze wordt dan vaak  te laat gelezen en alsnog in rekening gebracht. Vandaar ons verzoek enkel telefonisch af te melden.  

Hoe werkt een osteopaat?

Osteopaten gaan ervan uit dat bewegingsverlies van o.a. botten,spieren, organen en delen van de schedel een aandeel kan hebben in het ontstaan van lichamelijke klachten. Bewegingsverlies kan zomaar ontstaan maar ook na een val/ongeluk, operatie  of infectie. De osteopaat kan met zijn handen de bewegelijkheid van vele structuren binnen het menselijk lichaam beoordelen en zonodig verbeteren. Door herstel van de oorspronkelijke bewegelijkheid tracht de osteopaat het lichaam in evenwicht te brengen en  het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren.          

Het eerste consult

Tijdens het eerste consult start de osteopaat met een vraaggesprek. De osteopaat is geïnteresseerd in alle facetten van uw klachten, uw algehele gezondheid, essentiële lichaamsfuncties en zeker ook in al hetgeen in uw leven is voorgevallen wat zijn sporen in de weefsels kan hebben achtergelaten.
Na het vraaggesprek vindt een algemeen onderzoek plaats om afwijkingen of ziekten uit te sluiten. Sommige aandoeningen lenen zich niet voor een osteopatische benadering. Na afloop van het totale onderzoek zal de osteopaat uitleggen wat er met u aan de hand is en u mededelen of behandeling nuttig en bovenaf veilig is. Wanneer een osteopatische aanpak is geïndiceerd zal tijdens het eerste consult meteen worden gestart met de behandeling.

Wat vindt de medische wereld van osteopathie?

Steeds meer artsen en specialisten gaan verwijzen naar een osteopaat. De reden hiervoor is dat de osteopaat door een gedegen opleiding in staat is een goed onderzoek te verrichten en zich bezig houdt met bestrijden van de oorzaak van de klacht. De osteopaat eist een directe reactie van het lichaam na een behandeling. Wanneer het lichaam na een aantal behandelingen niet heeft gereageerd zal de osteopaat in vele gevallen voorstellen de behandeling te staken. Lang zinloos doorbehandelen komt bij ons dan ook niet voor.
Osteopaten leren in hun opleiding afwijkingen en ziekten te herkennen. Indien nodig zal u worden terugverwezen naar uw behandelend arts

Kosten

Onderstaande tarieven zijn conform de richtlijnen van het Nederlandse Register voor osteopathie. Consult/behandeling  Euro 80,00.  U wordt gevaagd om direct na de behandeling af te rekenen. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar pinnen. Steeds meer zorgverzekeraars hebben osteopathie in hun aanvullend pakket opgenomen. Een verwijzing van een huisarts of specialist is niet noodzakelijk. Controleer uw verzekeringspolis om te zien of osteopathie door uw verzekeraar wordt vergoed. Mocht u nog vragen hebben aarzel niet om contact op te nemen  met onze assistente, zij is tussen  9.00 en 11.00 uur dagelijks telefonisch bereikbaar.